Zakonske Regulative E-Cigareta

U Srbiji, elektronske cigarete predstavljaju fenomen koji sve više preuzimaju pušači. Da li je to pitanje trenda ili je stvar realnog benefita, još uvek je podložno previranju i razmišljanju mnogobrojnih koji se bave tom tematikom. Studije koje postoje u vezi sa ispitivanjem realnih posledica, pored očekivanih u konzumiranju cigareta, još uvek nisu u potpunosti relevantne.

Šta je E-cigareta?

E- cigareta je uređaj koji sliči pravoj cigareti i proizvodi paru koja podseća na duvanski dim. Nekoliko modela je prisutno na našem tržištu, a posebno su zanimljive one koje imaju određenu aromu poput voćne ili čokoladne. Dizajn ovih aparata je često vrlo moderan, tako da prati savremene trendove i potrebe korisnika.

Šta kažu iskustva korisnika?

Jedan od glavnih komuniciranih prednosti prelaska na elektronske cigarete je taj što se dim manje oseća na konzumentu i što su, barem do sada, ove cigarete mogle da se koriste u javnim prostorima (poput kafića gde inače nije dozvoljeno konzumiranje redovnih cigareta, institucija i sl.) Međutim, prema podacima do kojih je došla Evropska komisija, izvodi se zaključak da duvanski dim iz ovih cigarete, bez obzira što manje šteti nepušačima, i dalje je štetan za okolinu. Takođe, stručnjaci iz ove oblasti ističu da se svakako mora zabraniti upotreba i prodaja ovih aparata maloletnim osobama i da se na štetnost ovih supstanci moraju upozoriti tinejdžeri i trudnice jer je dokazano da izloženost nikotinu ima dugoročne posledice na razvoj mozga.

Koliko su zaista štetne?

Istraživanja iz ove oblasti su pokazala da para iz elektronske cigarete može da uništi ćelije imunog sistema. Zato, iz mnogobrojnih zdravstvenih organizacija apeluje se da je potencijalna štetnost ovog produkta mnogo veća nego što je ranije opisivano. Jedan od zaključaka do kojih je došao Zavod za javno zdravlje Engleske, međutim, kaže da su manje štetne od običnih cigareta, i da ponekad mogu biti svrsishodne u procesu ostavljanja pušenja. E- cigarete, pošto se ne puše kao klasične cigarete, uvlače se sporije i jedan dim traje duže. Takođe, električna cigareta omogućava da se nakon nekoliko dimova aparat odloži, dok je vrlo verovatno da će se prilikom konzumiranja cigarete ona cela iskoristiti.

Ono što ljude često dovodi u nedoumicu kada su u pitanju elektronske cigarete jeste njihova zamena sa uređajima koji se koriste za zagrevanje duvana, nešto što je još novijeg datuma kada su u pitanju uređaji koje koriste konzumenti cigareta. To nije proizvod poput elektronske cigarete, i iako je reklamiran kao manje štetan, o njemu se takođe ne zna dovoljno kako bi se ova tvrdnja sa sigurnošću mogla istaći. Kao glavni benefiti navode se oslobađanje manje štetnih materija jer se zagrevaju na temperaturi od 350 stepeni, ali to nužno ne znači da su one i u stvarnosti manje štetne.

Koji su stavovi u svetu i kod nas povodom elektronskih cigareta?

Ukoliko pogledamo velika tržišta gde su korišćenja ovog tipa proizvoda umnogome veća, alarmiraće Vas jedna od odluka koja je doneta u SAD. Naime, jedan od najvećih centara za proizvodnju elektronskih cigareta je upravo San Francisko gde će uskoro biti zabranjena upotreba ovog tipa aparata dok se ne utvrde realne posledice po zdravlje njegovih konzumenata. Kao jednu od glavnih stvari aktivisti za ovu inicijativu navode da su upravo najveći broj korisnika mlađeg uzrasta jer su ove cigarete atraktivnije, mogu se koristiti različiti ukusi, a navode se prednosti lakšeg i zgodnijeg rukovanja ovim tipom aparata. Američka administracija za hranu i lekove upućuje proizvođačima da provere ovaj tip proizvoda, ali iako je rok za proveru bio avgust 2018. godine, odlučeno je da su potrebne veće i adekvatnije pripreme.

U Srbiji elektronske cigarete ne podležu Zakonu o zabrani pušenja na javnim mestima tako da se mogu koristiti i na lokacijama na kojima su zabranjene obične cigarete. Ovaj benefit korisnici posebno ističu jer tako mogu da „zapale“ na poslu, navodeći to kao period u toku dana kada je cigareta pušačima najpotrebnija, a limitirani su pauzama u kojim mogu da ih konzumiraju.
Pristupačnost cigareta i relativno niska cena paklice omogućava da u Srbiji konzumiranje cigareta bude izuzetno rasprostranjeno. Pored toga, prema psihološkim istraživanjima, dosta pušača je upravo niže platežne moći jer u cigaretama nalaze instant zadovoljstvo i strast. U mnogim objektima ugostiteljskog karaktera konzumiranje cigareta je moguće, bar u nekom delu objekta, a često i u celom. Po zakonu donetom u 2010. godini propisuje se da ugostiteljski objekti veći od 80 kvadratnih metara imaju dozvolu da se u njima nalaze i pušački i nepušački delovi. Ukoliko bi se uvela potpuna zabrana, to bi značilo da ni u jednom delu objekta nije dozvoljeno pušenje. Tendencije koje dolaze iz Ministarstva zdravlja idu ka potpunoj zabrani pušenja u zatvorenom prostoru. Nadležni iz ove oblasti kažu je čak i Turska koja je poznata po visokom procentu pušača prilagodila svoje zakone evropskim. Ovo je jedna od direktiva koja dolazi iz Evropske unije i primenjuje se u zemljama članicama. Srbija je jedna od retkih država u kojoj nije u potpunosti zabranjeno pušenje.

Bilo da se koriste „obične cigarete“ ili one u elektronskom obliku, podaci Instituta za javno zdravlje – Batut su dosta poražavajući kada su u pitanju statistike u Srbiji. Trećina ljudi u Srbiji su pušači, svaki peti učenik osnovne škole puši dok 82 % mladih kupuje cigarete iako nema 18 godina. Ovome protivureči i „pozitivna“ statistika koja kaže da čak 80% mladih jeste za potpunu zabranu pušenja na javnim mestima.

Elektronske cigarete u Srbiji su dostupne u proteklih nekoliko godina, a često se kominiciraju kroz marketinške kampanje, koje uvek ističu njihovu manju štetnost i samim tim prednost u konzumaciji.