Zakonske Regulative E-Cigareta

U Srbiji, elektronske cigarete predstavljaju fenomen koji sve više preuzimaju pušači. Da li je to pitanje trenda ili je stvar realnog benefita, još uvek je podložno previranju i razmišljanju mnogobrojnih koji se bave tom tematikom. Studije koje postoje u vezi sa ispitivanjem realnih posledica, pored očekivanih u konzumiranju cigareta, još uvek nisu u potpunosti relevantne.